Početna

Visoka škola za komunikacije iz Beograda, u skladu sa propisima o naučnoj delatnosti, Zakonom o visokom obrazovanju i standardima visokoškolske delatnosti, realizuje programe naučnih istraživanja u okviru svoje redovne delatnosti. Naučne konferencije su jedan od oblika rada, okupljanja naučne zajednice i komunikacije među kolegama istraživačima iz Srbije, regiona i sveta.

Odaberite linkove koji će Vas usmeriti na sajtove sledećih naših konferencija:

 

Kultura medija i medijska kultura

 

Visoka škola za komunikacije, Beograd, Oktobar 2018. godine

Rok za prijave i slanje aostrakta radova: 01. septembar 2018.

Objavljivanje učesnika: 15. Septembar 2018.

 

Evrointegracije i evropske kulturne politike

 

Visoka škola za komunikacije, Beograd, Oktobar 2018. godine

Rok za prijave i slanje aostrakta radova: 01. septembar 2018.

Objavljivanje učesnika: 15. Septembar 2018.